Năm 2020

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Năm 2020: Thực hiện kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, khắc phục khó khăn do tình hình dịch Covid-19 gây ra

11:10 03/02/21 984 lượt xem
Hotline
024 3972 7738
Zalo
024 3972 7738
Viber
024 3972 7738
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram