Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Năm 2020: Thực hiện kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, khắc phục khó khăn do tình hình dịch Covid-19 gây ra

11:10 03/02/21 983 lượt xem
Mục lục
Năm 2020: Thực hiện kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, khắc phục khó khăn do tình hình dịch Covid-19 gây ra, Trường Nghiệp vụ Thuế đã đổi mới phương pháp, cách thức để triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2020 theo hình thức học trực tuyến kết hợp học tập trung tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế.  Tính tới hết tháng 11/2020, Trường Nghiệp vụ Thuế đã hoàn thành trên 70% kế hoạch đào tạo bồi dưỡng được giao chủ trị tổ chức, cụ thể:
- Tổ chức được 18 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành thuế theo hình thức học trực tuyến cho 1.898 lượt học viên, trong đó: 03 lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Thuế cho 317 lượt học viên; 15 lớp bồi dỡng ngạch Kiểm tra viên Thuế cho 1.556 lượt học viên; 01 lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế cho 116 lượt học viên.
- Tổ chức được 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thuế cho theo hình thức kết hợp học trực tuyến và học tập trung tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế cho 536 lượt học viên.
Bên cạnh đó, Trường đã chủ động phối hợp với Cục Thuế triển khai tổ chức tại địa phương được 15 lớp cho 1.376 lượt học viên, trong đó có:  10 lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên Thuế cho 997 lượt học viên; 01 lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Thuế cho 100 lượt học viên; 03 lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên trung cấp Thuế; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế cho 90 lượt học viên./.
Hotline
024 3972 7738
Zalo
024 3972 7738
Viber
024 3972 7738
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram