Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước

Tiếp nối lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào cơ quan Tổng cục Thuế vừa qua, sáng nay 06/7/2021, tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, Trường Nghiệp vụ Thuế đã phối hợp với các Vụ/đơn vị và 48 Cục Thuế các tỉnh/thành phố tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 (Đợt 1) tại 74 điểm cầu trên cả nước.

14:04 06/07/21 1.490 lượt xem
Mục lục

Tiếp nối lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào cơ quan Tổng cục Thuế vừa qua, sáng nay 06/7/2021, tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, Trường Nghiệp vụ Thuế đã phối hợp với các Vụ/đơn vị và 48 Cục Thuế các tỉnh/thành phố tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 (Đợt 1) tại 74 điểm cầu trên cả nước.

Do yêu cầu của công tác phòng dịch Covid-19, khóa học được Tổng cục Thuế tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhằm trang bị cho đội ngũ công chức mới tuyển dụng vào ngành các kiến thức, hiểu biết cơ bản về ngành Thuế, về hệ thống chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, về hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế, đồng thời nắm được các quy định, yêu cầu về văn hóa công sở, đạo đức tác phong làm việc của công chức thuế làm nền tảng bước đầu cho công chức mới trên con đường chức nghiệp sau này.

Tham dự lễ khai giảng khóa học có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ/đơn vị, giảng viên kiêm chức thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế và 1.794 học viên là các công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế năm 2021 đã hoàn thành đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 03 ngày (6/7-8/7/2021), do các giảng viên là Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế trực tiếp giảng dạy theo hình thức trực tuyến, với chương trình và nội dung cụ thể như sau:

(1) Giới thiệu về lịch sử phát triển của ngành Thuế, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Thuế kết hợp chiếu phim tư liệu 75 năm lịch sử phát triển ngành Thuế;
(2) Giới thiệu chiến lược cải cách hệ thống thuế;
(3) Giới thiệu hệ thống pháp luật thuế và quản lý thuế;
(4) Giới thiệu hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế;
(5) Các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công chức; Quy chế làm việc; Quyền, nghĩa vụ của công chức ngành Thuế
Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2 cho các công chức mới thuộc Cục Thuế các tỉnh/thành phố địa phương còn lại sau khi hoàn thành đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào cơ quan Tổng cục Thuế năm 2021:

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước
(Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu khai mạc và chỉ đạo khóa học)
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước 1
(Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đại diện điểm cầu các Cục Thuế phát biểu ý kiến)
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước 2

 

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước 3
(Hình ảnh trực tuyến tại điểm cầu Cục Thuế các tỉnh/thành phố)
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước 4

 

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức tuyển dụng mới vào Tổng cục Thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu Cục Thuế trên cả nước 5
Hotline
024 3972 7738
Zalo
024 3972 7738
Viber
024 3972 7738
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram