Tổ chức 03 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế cho công chức mới tuyển dụng năm 2021 (Tháng 11/2021)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, ngày 28/10/2021, Trường Nghiệp vụ Thuế đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế theo hình thức học trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

17:20 08/11/21 2.044 lượt xem
Mục lục
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, ngày 28/10/2021, Trường Nghiệp vụ Thuế đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế theo hình thức học trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

Tham dự khóa học là các công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế năm 2021 đang giữ ngạch Kiểm tra viên Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giảng viên tham gia giảng dạy là các giảng viên kiêm chức của Trường Nghiệp vụ Thuế, Cục Công nghệ thông tin, Học viện Hành chính quốc gia, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.
Khóa học diễn ra trong 40 ngày từ 28/10/2021 đến ngày 14/12/2021. Tài liệu khóa học thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BTC ngày 3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Cuối khóa học, học viên phải hoàn thành các bài kiểm tra tương ứng với ba Phần kiến thức và 01 bài viết tiểu luận.
Một số hình ảnh tại các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế theo hình thức trực tuyến trên MS Teams tháng 11/2021:
 
Tổ chức 03 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế cho công chức mới tuyển dụng năm 2021 (Tháng 11/2021)
 
Tổ chức 03 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế cho công chức mới tuyển dụng năm 2021 (Tháng 11/2021) 1
 
Tổ chức 03 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế cho công chức mới tuyển dụng năm 2021 (Tháng 11/2021) 2
 
Tổ chức 03 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên Thuế cho công chức mới tuyển dụng năm 2021 (Tháng 11/2021) 3
 
 
 
Hotline
024 3972 7738
Zalo
024 3972 7738
Viber
024 3972 7738
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram